mərifətsiz

mərifətsiz
sif.
1. Mərifəti olmayan; qanacaqsız, tərbiyəsiz, ədəbsiz, nəzakətsiz, ləyaqətsiz.
2. Cahil, elmsiz, mədəniyyətsiz. O bir neçə kərə o tərəf-bu tərəfə getdikdən sonra salondakıları gözdən keçirib dedi: – Alçaqlar! İdraksızlar, mərifətsiz, şüursuz tör-töküntülər!. . M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • qabiliyyətsiz — sif. Qabiliyyəti, istedadı, bacarığı olmayan; istedadsız, bacarıqsız. Qabiliyyətsiz adam. – <Kor kişi> . . günəşin işığına baxa bilməzdi. Zəhmətə qabiliyyətsiz idi. S. H.. // Ləyaqəti olmayan, ləyaqətsiz; mərifətsiz. Qabiliyyətsiz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəzakətsiz — sif. Ədəbsiz, tərbiyəsiz, mərifətsiz, kobud, qaba. Nəzakətsiz adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bimərifət — sif. <fars. bi. . . və ər. mərifət> Mərifətsiz. İnsana şərəfbəxş fəqət elmü hünərdir; Bimərifət adəm canı yox xüşk şəcərdir. M. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bimə’rifət — f. və ə. mərifətsiz, qanmaz, anlamaz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • törpü — (Ağdam, Bərdə, Qarakilsə, Şuşa) bax törpi. – Törpü olmadı deyə, dəhrənin sapı kələ kötür qaldı (Ağdam); – Törpünü ma: ver, bu taxtanın üsdün hamarrıyım (Bərdə); – Ə:, ged evdən törpünü gəti ver Məhərrəmə (Şuşa) ◊ Törpü dəyməmiş (Ağdam, Şuşa) – 1 …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ehtiramsız — sif. Hörmət və nəzakət qaydalarını gözləməyən, hörmət göstərməyən, nəzakətsiz, ədəbsiz, mərifətsiz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kamalsız — sif. Ağlı kamalı olmayan, əqli cəhətdən kamil olmayan; mərifətsiz. <Qadın:> Cənab, belə sözləri nə üçün buyurursunuz? . . Mən onlara ağılsız, qabiliyyətsiz, kamalsız deyə bilmərəm. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kələdayı — (Salyan) kobud, mərifətsiz. – Kələdayı olma …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • anlamaz — sif. Qanmaz, mərifətsiz, şüursuz, qanacaqsız; kobud. Anlamaz adam. // İs. mənasında. Əğyar ilən çıxıb seyrə dərməsin; Layiq olmaz anlamaza bənövşə. M. P. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anlaqsız — sif. Düşüncəsiz, qanacaqsız, mərifətsiz, dərrakəsiz. <Nizami:> Qədim mədəniyyət tarixini unudan . . adamlara ya anlaqsız, yainki əcnəbi puluna satılan adamlar kimi baxırıq. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”